TANYA JAWAB

BOLEHKAH KITA MENGETAHUI JAMNYA?

 

Pertanyaan No. 15 :

Buku "Early Writings," halaman 285 mengatakan, bahwa Allah akan memberitahukan hari dan jam kedatangan kembaliNya. Dan "Tongkat Gembala," Jilid 2, halaman 364 menyimpulkan dari pembicaraannya terhadap air bah itu bahwa peristiwa besar dari segala zaman itu akan datang pada sesuatu malam Rabu. Tetapi Kristus mengatakan: " ………. mengenai hari dan jam itu tidak seorang pun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat sorga pun tidak tahu, terkecuali Bapa saja." Matius 24 : 36. Bagaimanakah kedua pernyataan itu dapat dicocokkan?

Jawab :

Tongkat Gembala sama sekali tidak menetapkan waktu kembalinya Kristus. Walaupun dari Penyelidikan Air Bah itu tersimpul, bahwa la mungkin datang bagi milik-Nya pada sesuatu malam pertengahan minggu. la itu sama sekali tidak mempersyaratkan pada malam Rabu yang mana kemungkinan hal itu terjadi. Tongkat Gembala tidak menganggap dirinya mengetahui akan hari atau jam itu. Dan mengenai kata-kata di dalam Early Writings, kata-kata Kristus di dalam Matius 24 : 36 itu tidak mengabaikan kemungkinan la kelak memberitahukan hari dan jam kedatanganNya. Memang, walaupun Alkitab mengatakan bahwa malaikat-malaikat sakalipun tidak akan tahu jamnya, namun jika mereka kelak harus bersiap-siap untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan pada kedatangan-Nya yang kedua kali, maka mereka tentunya harus diberitahu akan hal itu pada sesuatu hari sebelumnya, supaya mereka bersiap-siap dan berangkat. Dan walaupun tidak seorang pun sekarang mengetahui akan hari atau jamnya, namun sekiranya Bapa menganggap pantas untuk memberitakannya, maka kita tak dapat tiada akan mengetahuinya.

Lagi pula, kedatangan yang rahasia ini (Matius 24 : 36) mungkin adalah suatu kedatangan yang lain dari pada kedatangan yang biasanya dipahami sebagai "kedatangan yang kedua kali." (Untuk penyelidikan selanjutnya akan masalah ini, bacalah buku kecil kami Traktat No. 3, PENUAIAN).