TANYA JAWAB

Buku 2

oleh V.T. Houteff 

 


Berbagai Pertanyaan dan Jawaban terhadap Pokok-pokok Masalah Kebenaran Sekarang dalam Perhatian Para Anggota dan Para Pembaca Masehi Advent Hari Ketujuh terhadap buku


TONGKAT GEMBALA


oleh


V. T. Houteff


 


"Ahli Torat" ini, yang diutus ke dalam kerajaan
sorga, "mengeluarkan perkara-perkara yang baru
dan lama." Matius 13 : 52 

Sekarang "kuduskanlah Tuhan Allah" di dalam hatimu; dan bersiaplah selalu untuk menjawab dengan lemah lembut dan hormat akan setiap orang yang menanyakan kamu akan hal alasan pengharapan yang ada di dalam kamu," 1 Petrus 3 : 15


 

****