LAMBANG YUNUS

berikut
Diskusi Tanya Jawabnya
Matius 12 : 39, 40 

Walaupun beberapa kali kami secara meyakinkan telah menjelaskan persoalan-persoalan mengenai (1) apakah Yesus, untuk menggenapi "Iambang Yunus" itu berada "tiga hari dan tiga malam" di dalam kubur, atau (2) apakah lambang itu digenapi dalam cara yang lain, dan (3) apakah la disalibkan pada hari Jumat, pada hari Kamis, atau pada hari Rabu, tampaknya masih ada beberapa hal yang belum jelas bagi semua orang, terutama mengenai pertanyaan berikut ini :