Naskah Untuk Berdoa

Perkara-perkara yang jadi sebelum dan sesudah bumi diperbaharui


Copyright © 2011 Tongkat-Gembala.org - All rights reserved.